Obchodní podmínky

I. Objednávka – realizace

 1. Objednávku na skříň, kuchyňskou linku a další nábytek, může objednatel provést na vzorkové prodejně, prostřednictvím telefonické, emailové, nebo písemné objednávky.
 2. Po provedení objednávky se k objednateli v dohodnutém termínu dostaví zaměřovací technik na zaměření zaměření nábytku.
 3. Zaměřovací technik sepíše se objednatelem závaznou smlouvu / objednávku, kde bude nábytek specifikován, použité materiály, výše zálohy, celková cena včetně DPH a termín montáže.

II. Záloha

 1. Záloha ve výši minimálně 70% se platí při sepsání smlouvy v hotovosti, nebo převodem na účet dodavatele do 5 dnů od podepsání smlouvy. Po převzetí zakázky zákazník doplatí zbytek skříně montážní četě v hotovosti, oproti faktuře na celkovou částku a příjmovému dokladu na doplatek.

III. Zaměření

 1. Při zaměření musí být prostor, kde bude skříň postavena přístupný.
 2. Objednatel musí zaměřovacího technika informovat o skrytých překážkách (rozvody elektřiny, vody, plynu) a ty uvést do smlouvy. V opačném případě nenese zhotovitel vinu za jejich poškození.

IV. Cena díla – vícepráce

 1. V kalkulaci nejsou zahrnuty vícepráce za výřezy a vyrovnání křivosti prostoru. Cenu za vícepráce určí zaměřovací technik při zaměření. V kalkulaci také není zahrnuta případná demontáž stávající skříně a přesun materiálu a doprava mimo Prahu. Cena za dopravu po Praze bude stanovena v objednávce.
 2. Sníženou sazbu 15% DPH je možné uplatnit pro vestavěný nábytek, který je součástí místnosti sloužící k bydlení. U staveb zkolaudovaných po 31.12.2007 nesmí podlahová plocha přesahovat 120m2, nebo 350m2 u rodinného domu.
 3. Pro ostatní potřeby je sazba 21 % DPH, nebo pokud je nábytek bez montáže.
 4. V případě jakýchkoli bytových doplňků (komody, noční stolky, stoly, atd.) a samostatného prodeje doplňků ke skříním, jež nejsou pevnou součástí vestavěné skříně, uplatní se sazba 21 % DPH.

V. Odstoupení od smlouvy – reklamace

 1. Veškeré reklamace musí mít písemnou formu a předkládají se v místě prodeje, nebo emailem na adresu: info@skrinekoutnik.cz
 2. Objednatel může odstoupit od smlouvy do 3 dnů od podpisu závazné smlouvy. Při dodržení této lhůty, dostane objednatel zaplacenou zálohu zpět. V ostatních případech odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, všechny zákazníkem zaplacené zálohy propadají. Zhotovitel má právo odstoupit od zakázky v případě zvlášť nevhodných prostor pro montáž skříní. Posouzení vhodnosti prostor pro instalaci skříní je plně v kompetenci zaměřovacího technika provádějícího měření.
 3. V případě, že objednatel z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo neumožní montáž díla na místě a v čase uvedeném ve smlouvě, je povinen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 1,5% z hodnoty díla denně a smluvní pokutu ve výši 25% z celkové ceny zakázky. Skladné se účtuje počínajíc pátým dnem od dohodnutého termínu po dobu maximálně 30ti dnů. Po této době je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo zlikvidovat. Objednateli v takovémto případě propadá záloha ve prospěch zhotovitele a objednatel je dále povinen zaplatit smluvní pokutu a příslušnou částku skladného.

VI. Doporučení – omezení

 1. Pro maximální životnosti posuvného musejí být mechanické části udržovány v čistotě. Spodní kolejnice je nutné minimálně jednou měsíčně vyčistit vysavačem.
 2. V případě použití přírodních materiálů jako je dýha, masiv, ratan, bambus apod. nelze zaručit shodnou barevnost a kresbu dřeva na všech plochách.

VII. Záruka

 1. Koutník s.r.o. poskytuje záruku 2 roky. Záruka znamená, že vadné zboží bude vyměněno. Dodavatel nenese odpovědnost za škody, které nejsou přímo spojeny s podstatou zboží nebo služby, která byla provedena.


Zhotovitel (fakturační adresa):

KOUTNÍK s.r.o.
Sicherova 1651/5
198 00 Praha 9

IČ 05686806
DIČ CZ05686806

číslo účtu: 2501136933/2010